TRẦM HƯƠNG ĐƯỢC ĐỐT LÊN TRONG NHỮNG GIÂY PHÚT LINH THIÊNG – Trầm Hương Khánh Hòa
Giỏ hàng

TRẦM HƯƠNG ĐƯỢC ĐỐT LÊN TRONG NHỮNG GIÂY PHÚT LINH THIÊNG

Trầm Hương được đốt lên trong những giây phút linh thiêng để thể hiện niềm mơ ước của con người qua lời cầu khấn với những bậc cao quí, siêu nhiên, và tri ân với Tổ Tiên Trời Đất. Mùi Trầm bay lên Trời cao mang niềm tin và sự ngưỡng mộ tới Trời Đất, tới Phật, tới Chúa và Thánh Thần cho một cuộc sống con người vui vẻ tốt đẹp trong năm mới. Thanh Trầm Tài Lộc đang chuyển tải nhiều thông điệp đến toàn cầu, cùng với các Tôn Giáo, mang thông điệp của Hoà Bình và Sáng Tạo.

Khói trầm bay lên từ bàn tay xông trầm hương