Bảo tàng trầm hương – Trầm Hương Khánh Hòa
Giỏ hàng

Bảo tàng trầm hương

Địa chỉ văn hóa tham quan không thể bỏ qua khi đến Khánh Hòa.
Bảo Tàng Trầm Hương đón đoàn đại biểu CHDCND Lào thăm nhân dịp tham gia trại hè hữu nghị Việt Nam - Lào 2017
Bảo Tàng Trầm Hương tôn thờ  Đức Thánh Trần của dân tộc Việt Nam
THĂM QUAN BẢO TÀNG TRẦM HƯƠNG KHÁNH HOÀ
Thăm quan Bảo Tàng Trầm Hương Khánh Hòa