Anh Trương Bá Hải - TP Hà Nội – Trầm Hương Khánh Hòa
Giỏ hàng

Anh Trương Bá Hải - TP Hà Nội

Cảm nhận rất rõ hương thơm thanh cao, đầy năng lượng khi thưởng thức hương trầm. Có gì đó rất đặc biệt làm cho mình cảm thấy thư thái, sáng tạo mà chưa giải thích được. Đúng là: Khánh Hoà là Xứ Trầm Hương/ Non cao biển rộng Người thương đi về!