Cửa hàng Trầm Hương Khánh Hòa tại Khánh Hòa và Hà Nội

Cửa hàng Trầm Hương Khánh Hòa tại Khánh Hòa và Hà Nội

TRẦM HƯƠNG KHÁNH HÒA TẠI NHA TRANG
Trụ sở: 5C Lý Tự Trọng, P. Lộc Thọ
Điện thoại: 02583528979/0905 638.388
Email: atc@tramhuongkhanhhoa.com.vn

TRẦM HƯƠNG KHÁNH HÒA TẠI HÀ NỘI
Cơ sở 1: 28D2 Điện Biên Phủ, Q. Ba Đình
Điện thoại: 024 37349851

Email:atc@tramhuongkhanhhoa.com.vn

(Bên cạnh cột cờ Hà Nội )