Bộ ATC Phúc Lộc Thọ – Thanh Trầm Hương Phúc Lộc Thọ & Bộ Thưởng Trầm

Liên Hệ

Bộ ATC Phúc Lộc Thọ bao gồm: Thanh Trầm Hương Phúc Lộc Thọ & Bộ Thưởng Trầm Hương Phúc Lộc Thọ đặt trong Hộp Gỗ Hương
1. Thanh Trầm Hương Phúc Lộc Thọ (trầm se ống, trầm tăm, thanh trầm 18cm) với mỗi thanh trầm dài 18cm và có thể cháy trong 25-30 phút, nguyên chất 100% không hóa chất, nguồn gốc trầm hương ở Khánh Hòa – nơi có chất lượng trầm hương tốt bậc nhất Việt Nam.
– Số lượng: 100 thanh
– Kích thước: dài 18cm
– Thành phần chính của thanh trầm hương phúc lộc thọ là bột trầm hương, bột và keo cây bời lời và không có thêm bất cứ phụ gia hoá chất nào.
– Trầm hương dùng để làm thanh trầm phúc lộc thọ là trầm hương hàng trăm năm tuổi.
– Thanh Trầm Hương Phúc Lộc Thọ được để trong hộp làm bằng gỗ hương quý hiếm.
2. Bộ Thưởng Trầm Hương Phúc Lộc Thọ (bộ xông trầm hương) được làm bằng gỗ hương quý hiếm.
– Mặt trên hộp có hoa văn đồng xu phù hợp với tất cả mọi độ tuổi, giới tính, sắc tộc và tôn giáo, tín ngưỡng.
– Hộp dạng chữ nhật dùng để đốt các thanh trầm 18cm dạng trầm se ống.
– Bên trong hộp có giấy chống cháy để đặt thanh trầm, đảm bảo an toàn khi xông trầm.
3. Hộp Gỗ Hương làm bằng gỗ hương quý hiếm để đặt Thanh Trầm Hương Phúc Lộc Thọ (trầm se ống, trầm tăm, thanh trầm 18cm) & Bộ Thưởng Trầm Hương Phúc Lộc Thọ (bộ xông trầm hương)

Mô tả sản phẩm

Bộ ATC Phúc Lộc Thọ bao gồm: Thanh Trầm Hương Phúc Lộc Thọ & Bộ Thưởng Trầm Hương Phúc Lộc Thọ đặt trong Hộp Gỗ Hương
1. Thanh Trầm Hương Phúc Lộc Thọ (trầm se ống, trầm tăm, thanh trầm 18cm) với mỗi thanh trầm dài 18cm và có thể cháy trong 25-30 phút, nguyên chất 100% không hóa chất, nguồn gốc trầm hương ở Khánh Hòa – nơi có chất lượng trầm hương tốt bậc nhất Việt Nam.
– Số lượng: 100 thanh
– Kích thước: dài 18cm
– Thành phần chính của thanh trầm hương phúc lộc thọ là bột trầm hương, bột và keo cây bời lời và không có thêm bất cứ phụ gia hoá chất nào.
– Trầm hương dùng để làm thanh trầm phúc lộc thọ là trầm hương hàng trăm năm tuổi.
– Thanh Trầm Hương Phúc Lộc Thọ được để trong hộp làm bằng gỗ hương quý hiếm.
2. Bộ Thưởng Trầm Hương Phúc Lộc Thọ (bộ xông trầm hương) được làm bằng gỗ hương quý hiếm.
– Mặt trên hộp có hoa văn đồng xu phù hợp với tất cả mọi độ tuổi, giới tính, sắc tộc và tôn giáo, tín ngưỡng.
– Hộp dạng chữ nhật dùng để đốt các thanh trầm 18cm dạng trầm se ống.
– Bên trong hộp có giấy chống cháy để đặt thanh trầm, đảm bảo an toàn khi xông trầm.
3. Hộp Gỗ Hương làm bằng gỗ hương quý hiếm để đặt Thanh Trầm Hương Phúc Lộc Thọ (trầm se ống, trầm tăm, thanh trầm 18cm) & Bộ Thưởng Trầm Hương Phúc Lộc Thọ (bộ xông trầm hương)

Bộ ATC Phúc Lộc Thọ – Trầm Hương Khánh Hòa
Bộ ATC Phúc Lộc Thọ – Trầm Hương Khánh Hòa
Bộ ATC Phúc Lộc Thọ – Trầm Hương Khánh Hòa
Bộ ATC Phúc Lộc Thọ – Trầm Hương Khánh Hòa