Bức ảnh dự thi cuộc thi Dấu ấn Việt Nam – Bàn tay xông trầm

Nha Trang nổi tiếng với biển, hải sản, những resort đẹp, ngoài ra Nha Trang còn có một thứ sản vật kỳ diệu đó là trầm hương Khánh Hòa .

Dưới đây là tác phẩm “Bàn tay xông trầm” dự thi cuộc thi Dấu ấn Việt Nam, ý nghĩa của tác phẩm ở hình ảnh người con gái Khánh Hòa mặc áo dài Việt Nam nâng trên tay Bàn tay xông trầm đang đốt trầm hương Khánh Hòa, khói trầm tỏa lên tạo ra cảm giác thanh tịnh cho mỗi người.

Bàn tay xông trầm – Trầm Hương Khánh Hòa