ATC TRẦM HƯƠNG KHÁNH HÒA HỢP TÁC VIỆN HOÁ HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN – Trầm Hương Khánh Hòa
Giỏ hàng

ATC Trầm Hương Khánh Hòa hợp tác Viện Hóa học các Hợp chất Thiên nhiên

Ông Nguyễn Văn Tưởng, Chủ HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Trầm Hương Khánh Hòa có buổi làm việc tai Viện Hóa Học Các Hợp Chất Thiên Nhiên về việc tìm hiểu các dược tính quý báu có trong Trầm Hương và Kỳ Nam Khánh Hòa.

Trong buổi trao đổi, hai bên dự kiến sẽ lập các công trình nghiên cứu để đưa ra các sản phẩm về Trầm Hương mới như: rượu Trầm Hươngnước hoa Trầm Hươngthực phẩm chức năng có dược liệu từ Trầm Hương.

Viện Hoá Học Các Hợp Chất Thiên Nhiên đối tác khoa học đồng hành cùng ATC với nhiều sản phẩm chất lượng cho sức khoẻ khách hàng !

Ông Nguyễn Văn Tưởng – Giám đốc Trầm Hương Khánh Hòa tại Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên