Giỏ hàng

Không gian trầm hương chứa đựng chiều sâu văn hóa Khánh Hòa

Phóng sự của VTV – Đài truyền hình Việt Nam về Trầm Hương Khánh Hòa và không gian trầm hương ý ý nghĩa trong văn hóa du lịch Khánh Hòa.

“Khánh Hòa là xứ Trầm Hương
Non cao biển rộng người thương đi về”