KHÔNG GIAN TRẦM HƯƠNG CHỨA ĐỰNG CHIỀU SÂU VĂN HÓA KHÁNH HÒA – Trầm Hương Khánh Hòa
Giỏ hàng

KHÔNG GIAN TRẦM HƯƠNG CHỨA ĐỰNG CHIỀU SÂU VĂN HÓA KHÁNH HÒA

Phóng sự của VTV – Đài truyền hình Việt Nam về Trầm Hương Khánh Hòa và không gian trầm hương ý ý nghĩa trong văn hóa du lịch Khánh Hòa.

“Khánh Hòa là xứ Trầm Hương
Non cao biển rộng người thương đi về”