Vòng tay

Vòng tay

  Thông tin sản phẩm

  Từ cổ xưa, quan niệm thẩm mỹ cổ truyền của Người Việt đã có thói quen đeo nhiều trang sức trên cơ thể. Ngoài những trang sức thông thường bằng hạt cườm, bằng đá hoặc kim loại, Người Việt đặc biệt thích trang sức bằng Trầm Hương. Người Việt cho rằng trang sức làm bằng Trầm Hương  là biểu hiện cho sự phồn vinh, vừa chiêu tài dẫn lộc, vừa giúp chủ nhân quan hệ rộng rãi, mà có thể hàng ma phục yêu. Nhìn vào trang sức trên cơ thể có thể phân biệt được người sử dụng giàu hay nghèo. Thường chỉ có người giàu có mới có trang sức làm từ Trầm Hương.

  Đối với Người Việt, trang sức bằng Trầm Hương vô cùng quý giá nên được giữ gìn cẩn thận khi sử dụng. Họ chỉ đeo Trầm Hương khi rảnh rỗi ở nhà, khi đi lễ hội, đi thăm người thân. Đi làm nương rẫy, đi tắm suối hay đi vệ sinh không được đeo. 

  Tập quán trang sức bằng Trầm Hương mang dấu ấn thẩm mỹ, văn hóa cổ xưa của người Việt. Ngày nay trang sức bằng Trầm Hương không phải rẻ và dễ kiếm.

  Mã: 
  ATC-T.VO680VN
  Số lượng hạt: 17
  Kích thước hạt: 12mm

  Mã: ATC-T.VO980VN
  Số lượng hạt: 15
  Kích thước hạt: 14mm
  Mã: ATC-T.VO100S
  Số lượng hạt: 14
  Kích thước hạt: 17mm

  Mã: ATC-K.VO450S
  Số lượng hạt: 22
  Kích thước hạt: 09mm
  Mã: ATC-K.VO450S
  Số lượng hạt: 21 + 01 hồ lô
  Kích thước hạt: 09mm

  Mã: ATC-K.VO499S
  Số lượng hạt: 18
  Kích thước hạt: 10mm

  Mã: ATC-K.VO790S
  Số lượng hạt: 16
  Kích thước hạt: 12mm

  Mã: ATC-K.VO790S
  Số lượng hạt: 16
  Kích thước hạt: 12mm

  Mã: ATC-K.VO998S
  Số lượng hạt: 13 hạt
  Kích thước hạt: 18mm

  Mã: ATC-K.VO1500S
  Số lượng hạt: 15 hạt
  Kích thước hạt: 15mm

  Mã: ATC-K.VO1999S
  Số lượng hạt: 14 hạt
  Kích thước hạt: 16mm

  Mã: ATC-K.VO2688S
  Số lượng hạt: 13 hạt
  Kích thước hạt: 19m

  Mã: ATC-K.VO3666S
  Số lượng hạt: 13 hạt
  Kích thước hạt: 18m
  Mã: ATC-K.VO4888S
  Số lượng hạt: 12 hạt
  Kích thước hạt: 20m

  Chia sẽ nội dung