Giới thiệu về chúng tôi

Trầm Hương Khánh Hòa – Linh Khí của Trời Đất

Trầm Hương Khánh Hòa nổi tiếng cả trong nước và thế giới.

Trầm Hương là linh bảo của Khánh Hòa mang đậm những nét văn hóa và lịch sử lâu đời. Nó gắn liền với truyền thuyết của người Chăm-pa về Nữ thần Ponagar - Bà mẹ xứ sở hay còn gọi là Bà Chúa Trầm Hương - biểu tượng cho cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng.

Với thế mạnh nằm trên mảnh đất Nha Trang Khánh Hòa núi non biển trời hung vĩ, Công ty ATC TRẦM HƯƠNG KHÁNH HÒA đã và đang phát triển nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa và lịch sử tốt đẹp của Trầm Hương Việt Nam nói chung, của Nha Trang Khánh Hòa nói riêng.

Sự hình thành của Trầm Hương trên các cây dó bầu rất đặc biệt. Dân gian truyền rằng: Trầm Hương là do hương trời bay theo gió đáp vào chỗ bị thương trên than cây dó bầu, hòa vào nhựa chảy ra từ vết thương đó, qua thời gian được hun đúc bởi nắng gió và các điều kiện tự nhiên khác biệt khác gọi là LINH KHÍ CỦA TRỜI ĐẤT.

Nhận thấy rõ sứ mệnh cao cả về việc lan tỏa giá trị tốt đẹp của Trầm Hương đến với cộng đồng, những thành viên sáng lập của ATC Trầm Hương Khánh Hoà là ông Nguyễn Văn Tưởng (Chủ Tịch HĐQT) và ông Trần Chí Hiếu (Tổng Giám đốc công ty) đã cam kết cùng nhau đồng hành trong hành trình đưa Linh Khí của Trời Đất đến với các gia đình dân tộc Việt Nam, giúp Trầm Hương trở thành 1 phần giá trị tâm linh của người Việt.