Vòng Tay Trầm Hương Tài Lộc - Trầm Hương Khánh Hòa

Vòng Tay Trầm Hương Tài Lộc – 13 Hạt – 18mm

5,000,000 

Vòng Tay Trầm Hương Tài Lộc gồm trầm hương nguyên chất 100% không hóa chất, nguồn gốc trầm hương ở Khánh Hòa – nơi có chất lượng trầm hương tốt bậc nhất Việt Nam.

Số hạt: 13 hạt
Đường kính hạt: 18mm
Trầm hương dùng để làm vòng tay trầm hương tài lộc là trầm hương vài chục năm tuổi.

Mô tả sản phẩm

Vòng Tay Trầm Hương Tài Lộc gồm trầm hương nguyên chất 100% không hóa chất, nguồn gốc trầm hương ở Khánh Hòa – nơi có chất lượng trầm hương tốt bậc nhất Việt Nam.

Số hạt: 13 hạt
Đường kính hạt: 18mm
Trầm hương dùng để làm vòng tay trầm hương tài lộc là trầm hương vài chục năm tuổi.

Vòng Tay Trầm Hương Tài Lộc – Trầm Hương Khánh Hòa
Vòng Tay Trầm Hương Tài Lộc – Trầm Hương Khánh Hòa
Vòng Tay Trầm Hương Tài Lộc – Trầm Hương Khánh Hòa