Vòng Tay Trầm Hương May Mắn - Trầm Hương Khánh Hòa

Vòng Tay Trầm Hương May Mắn – 15 Hạt – 14mm

1,650,000 

Vòng Tay Trầm Hương May Mắn gồm trầm hương nguyên chất 100% không hóa chất, nguồn gốc trầm hương ở Khánh Hòa – nơi có chất lượng trầm hương tốt bậc nhất Việt Nam.

Số hạt: 15 hạt
Đường kính hạt: 14mm
Trầm hương dùng để làm vòng tay trầm hương may mắn là trầm hương nhiều chục năm tuổi.

Mô tả sản phẩm

Vòng Tay Trầm Hương May Mắn gồm trầm hương nguyên chất 100% không hóa chất, nguồn gốc trầm hương ở Khánh Hòa – nơi có chất lượng trầm hương tốt bậc nhất Việt Nam.

Số hạt: 15 hạt
Đường kính hạt: 14mm
Trầm hương dùng để làm vòng tay trầm hương may mắn là trầm hương nhiều chục năm tuổi.

Vòng Tay Trầm Hương May Mắn – Trầm Hương Khánh Hòa
Vòng Tay Trầm Hương May Mắn – Trầm Hương Khánh Hòa
Vòng Tay Trầm Hương May Mắn – Trầm Hương Khánh Hòa