Vòng Tay Kỳ Nam - Trầm Hương Khánh Hòa

Vòng Tay Kỳ Nam – 16 Hạt – 13mm

11,500,000 

Vòng Tay Kỳ Nam gồm kỳ nam nguyên chất 100% không hóa chất, nguồn gốc tkỳ nam ở Khánh Hòa – nơi có chất lượng kỳ nam tốt bậc nhất Việt Nam.

Số hạt: 16 hạt
Đường kính hạt: 13mm
Kỳ nam dùng để làm vòng tay kỳ nam là kỳ nam hàng trăm năm tuổi.

Mô tả sản phẩm

Vòng Tay Kỳ Nam gồm kỳ nam nguyên chất 100% không hóa chất, nguồn gốc tkỳ nam ở Khánh Hòa – nơi có chất lượng kỳ nam tốt bậc nhất Việt Nam.

Số hạt: 16 hạt
Đường kính hạt: 13mm
Kỳ nam dùng để làm vòng tay kỳ nam là kỳ nam hàng trăm năm tuổi.

Vòng Tay Kỳ Nam – Trầm Hương Khánh Hòa
Vòng Tay Kỳ Nam – Trầm Hương Khánh Hòa
Vòng Tay Kỳ Nam – Trầm Hương Khánh Hòa