Thanh Trầm Hương Tài Lộc - Trầm Hương Khánh Hòa

Thanh Trầm Hương Tài Lộc

1,150,000 

Thanh Trầm Hương Tài Lộc (trầm se ống, trầm tăm, thanh trầm 18cm) nguyên chất 100% không hóa chất, nguồn gốc trầm hương ở Khánh Hòa – nơi có chất lượng trầm hương tốt bậc nhất Việt Nam.
Thành phần chính của thanh trầm hương tài lộc là bột trầm hương, bột và keo cây bời lời và không có thêm bất cứ phụ gia hoá chất nào.

Trầm hương dùng để làm thanh trầm tài lộc là trầm hương vài chục năm tuổi.
Thanh Trầm Hương Tài Lộc được để trong hộp làm bằng gỗ hương quý hiếm.

Mô tả sản phẩm

Thanh Trầm Hương Tài Lộc (trầm se ống, trầm tăm, thanh trầm 18cm) nguyên chất 100% không hóa chất, nguồn gốc trầm hương ở Khánh Hòa – nơi có chất lượng trầm hương tốt bậc nhất Việt Nam.
Thành phần chính của thanh trầm hương tài lộc là bột trầm hương, bột và keo cây bời lời và không có thêm bất cứ phụ gia hoá chất nào.

Trầm hương dùng để làm thanh trầm tài lộc là trầm hương vài chục năm tuổi.
Thanh Trầm Hương Tài Lộc được để trong hộp làm bằng gỗ hương quý hiếm.

Thanh Trầm Hương Tài Lộc – Trầm Hương Khánh Hòa
Thanh Trầm Hương Tài Lộc – Trầm Hương Khánh Hòa
Thanh Trầm Hương Tài Lộc – Trầm Hương Khánh Hòa