Thanh Trầm Hương Tài Lộc - Trầm Hương Khánh Hòa

Thanh Trầm Hương Phúc Lộc Thọ

1,990,000 

Thanh Trầm Hương Phúc Lộc Thọ (trầm se ống, trầm tăm, thanh trầm 18cm) nguyên chất 100% không hóa chất, nguồn gốc trầm hương ở Khánh Hòa – nơi có chất lượng trầm hương tốt bậc nhất Việt Nam.
Thành phần chính của thanh trầm hương phúc lộc thọ là bột trầm hương, bột và keo cây bời lời và không có thêm bất cứ phụ gia hoá chất nào.

Trầm hương dùng để làm thanh trầm phúc lộc thọ là trầm hương hàng trăm năm tuổi.
Thanh Trầm Hương Phúc Lộc Thọ được để trong hộp làm bằng gỗ hương quý hiếm.

Mô tả sản phẩm

Thanh Trầm Hương Phúc Lộc Thọ (trầm se ống, trầm tăm, thanh trầm 18cm) nguyên chất 100% không hóa chất, nguồn gốc trầm hương ở Khánh Hòa – nơi có chất lượng trầm hương tốt bậc nhất Việt Nam.
Thành phần chính của thanh trầm hương phúc lộc thọ là bột trầm hương, bột và keo cây bời lời và không có thêm bất cứ phụ gia hoá chất nào.

Trầm hương dùng để làm thanh trầm phúc lộc thọ là trầm hương hàng trăm năm tuổi.
Thanh Trầm Hương Phúc Lộc Thọ được để trong hộp làm bằng gỗ hương quý hiếm.

Thanh Trầm Hương Phúc Lộc Thọ – Trầm Hương Khánh Hòa
Thanh Trầm Hương Phúc Lộc Thọ – Trầm Hương Khánh Hòa
Thanh Trầm Hương Phúc Lộc Thọ – Trầm Hương Khánh Hòa