Chuỗi Hạt Trầm Hương - Trầm Hương Khánh Hòa

Chuỗi Hạt Trầm Hương – 108 Hạt – 7mm

2,300,000 

Chuỗi Hạt Trầm Hương (tràng hạt, vòng cổ) gồm trầm hương nguyên chất 100% không hóa chất, nguồn gốc trầm hương ở Khánh Hòa – nơi có chất lượng trầm hương tốt bậc nhất Việt Nam.

Số hạt: 108 hạt
Đường kính hạt: 7mm
Trầm hương dùng để làm chuỗi hạt trầm hương là trầm hương vài chục năm tuổi.

Mô tả sản phẩm

Chuỗi Hạt Trầm Hương (tràng hạt, vòng cổ) gồm trầm hương nguyên chất 100% không hóa chất, nguồn gốc trầm hương ở Khánh Hòa – nơi có chất lượng trầm hương tốt bậc nhất Việt Nam.

Số hạt: 108 hạt
Đường kính hạt: 7mm
Trầm hương dùng để làm chuỗi hạt trầm hương là trầm hương vài chục năm tuổi.

Chuỗi Hạt Trầm Hương – Trầm Hương Khánh Hòa
Chuỗi Hạt Trầm Hương – Trầm Hương Khánh Hòa
Chuỗi Hạt Trầm Hương – Trầm Hương Khánh Hòa