Chuỗi Hạt Kỳ Nam - Trầm Hương Khánh Hòa

Chuỗi Hạt Kỳ Nam – 108 Hạt – 7mm

15,600,000 

Chuỗi Hạt Kỳ Nam (tràng hạt, vòng cổ) gồm kỳ nam nguyên chất 100% không hóa chất, nguồn gốc kỳ nam ở Khánh Hòa – nơi có chất lượng kỳ nam tốt bậc nhất Việt Nam.

Số hạt: 108 hạt
Đường kính hạt: 7mm
Kỳ nam dùng để làm chuỗi hạt kỳ nam là kỳ nam hơn trăm năm tuổi.

Mô tả sản phẩm

Chuỗi Hạt Kỳ Nam (tràng hạt, vòng cổ) gồm kỳ nam nguyên chất 100% không hóa chất, nguồn gốc kỳ nam ở Khánh Hòa – nơi có chất lượng kỳ nam tốt bậc nhất Việt Nam.

Số hạt: 108 hạt
Đường kính hạt: 7mm
Kỳ nam dùng để làm chuỗi hạt kỳ nam là kỳ nam hơn trăm năm tuổi.

Chuỗi Hạt Kỳ Nam – Trầm Hương Khánh Hòa
Chuỗi Hạt Kỳ Nam – Trầm Hương Khánh Hòa
Chuỗi Hạt Kỳ Nam – Trầm Hương Khánh Hòa